Trúc cảnh

  TRÚC CẢNH Lê Tấn Tài Trúc là một trong bốn loại cây tứ quý nổi tiếng của Việt Nam gồm “tùng, cúc, trúc, mai”....