Trung Học Thủ Đức 2

…….. Cổng trường đã khép từ lâu
ngẩn ngơ ta đứng lòng sầu nặng mang
duyên mình lỡ chuyến đò ngang
ta ôm cánh phượng đi hoang một đời …..
QBL
Ps:
Ảnh chôm từ nhiều nguồn !!!

Huynh Minh Quang

K9

You may also like...

1 Response

  1. VoChieu K1 says:

    Đã ôm con gái nhà người ta đi hoang một đời mà còn than van cái nỗi gì hả Sư Đệ ???

Leave a Reply