Dường Như


Dường như đã có một lần
Trong tiềm thức đó mình cần đến nhau
Dường như chẳng phải lần đầu
Và dường như cũng đã lâu lắm rồi !

Dường như vị ngọt đôi môi
Vẫn còn phảng phất bồi hồi chưa quên
Dường như môi ấy rất mềm
Dường như… tất cả, anh quên mất rồi !!

Chơi vơi tiếng hát nửa vời
Dường như mình đã một thời yêu nhau !!
Dường như ….chuyện ấy đã lâu
Và dường như gió trên cầu thổi qua !!

Dường như tất cả đã xa …..

VoChieu

VoChieu K1

K1

You may also like...

2 Responses

  1. Test-Con says:

    Test comment đợi approve bởi NA only

Leave a Reply