Mối tình đầu – Sergei-Aleksandrovich-Yesenin

Người dịch: Không rõ

Thực hiện ảnh Gif: Trần Ngọc Anh

Trần Ngọc Anh

K8

You may also like...

Leave a Reply