Tagged: vvp

0

Mùa dịch, bàn Kinh Dịch

Đang mùa dịch Covid-19, bàn về Kinh Dịch âu cũng vì chữ “dịch”. “Dịch” trong Covid-19 thì kinh hoàng, “dịch” trong Kinh Dịch là kinh...

0

Tiền Thật và Tiền Ảo

Người xưa thường nói « đồng tiền liền khúc ruột ». Người thời nay cũng có câu “Tiền là Tiên, là Phật, là sức bật của tuổi...