Bài thơ Tình anh – Thầy Quang Tuấn

Hôm nay kỷ niệm 3 năm ngày mất của Thầy Trần Quang Tuấn – Hiệu trưởng trường Trung Học Hoàng Đạo (nay là Nguyễn Hữu Huân). Từ nơi xa con kính cẩn đến Thầy nén hương và cầu nguyện Thầy an nhiên nơi cõi Vĩnh Hằng.

Trần Ngọc Anh

K8

You may also like...

1 Response

  1. Kim Hường says:

    Mới đó mà đã ba năm rồi! Còn đâu những lần các học trò hẹn cùng nhau đến nhà Thầy mỗi lần Thầy về VN …!

Leave a Reply