Category: Thơ sáng Tác

Thơ sáng tác bởi thành viên

2

VN Lịch sử trường thi – Phần 28 HẾT

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – Phần 28 Hết Bài 28 cuối cùng nầy tiếp tục mô tả sơ lược công lao của các...

0

VN Lịch sử trường thi – Phần 26

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – Phần 26 Thời kỳ Pháp thuộc là giai đoạn cuối cùng của tác phẩm Việt Nam Lịch Sử...

0

VN Lịch sử trường thi – Phần 25

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – Phần 25 Triều đại Tự Đức rất quan trọng đối với lịch sử Việt Nam . Tự Đức...

0

VN Lịch sử trường thi – Phần 24

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – Phần 24 Bài nầy mô tả sơ lược ba triều vua Gia Long, Minh Mạng và Thiệu Trị....

0

VN Lịch sử trường thi – Phần 23

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – Phần 23 Các bạn thân mến, Với bài 23 nầy thì Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca kết...

0

VN Lịch sử trường thi – Phần 21

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – Phần 21 Đối hậu thế, khi đọc phần thứ nhất (bảo vệ biên cương phía bắc), ý nghĩ...

0

VN Lịch sử trường thi – Phần 18

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – Phần 18 Các bạn thân mến, Ở bài nầy, các sự kiện lịch sử ở 2 tác phẩm...

0

VN Lịch sử trường thi – Phần 16

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – Phần 16 Có người thắc mắc hỏi rằng tại sao Quý Ly khi thì họ Lê, khi thì...

0

VN Lịch sử trường thi – Phần 15

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – Phần 15 Cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi có đặc điểm rất đáng chú ý. Từ trước cho...

0

VN Lịch sử trường thi – Phần 8

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – PHẦN 8 Các bạn thân mến, Nhà Lý kéo dài đến 216 năm và gồm 9 đời vua,...