Monthly Archive: November 2019

0

Hình Thày Cô

Hình Thày Cô trong Slide Show Chúc Xuân Diễn Đàn Thày Nguyễn Văn Nghĩa() Thày Hồ Văn Trai () Thày Quỹ, cô Hiền Thày Cô...

2

Tình Nhớ

Nhớ ngày xưa đôi ta cùng chung lớp, Gặp hằng ngày, em chớp mắt làm ngơ . Anh ngắm em trong suốt cả mấy giờ...